Kategorier
Jurist

Advokatbyrå som är specialiserad på vårdnadstvister

Har du och din före detta partner hamnat i en vårdnadstvist? I så fall ska du anlita en advokatbyrå som är specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister.

Det händer ibland vid en separation att man har svårt att komma överens om saker som rör det gemensamma barnet. Det kan exempelvis vara hos vilken av de båda vårdnadshavarna som barnet ska ha sin fasta adress eller var det ska gå i skolan. Men också hur man ska fördela umgänget med barnet.

Det kan vara bra att känna till att vid en vårdnadstvist är det barnet som ska stå i fokus och de beslut som ska tas ska vara för barnets bästa och inte för föräldrarnas. Skulle tvisten behöva avgöras i en domstol kan barnet också behöva vittna, vilket så klart kan vara jobbigt för barnet. Därför är det bra om man kan försöka att lösa vårdnadstvisten utanför domstolen. Kanske med hjälp av en medlare eller en advokat som är expert på vårdnadstvister.

Välj en erfaren advokatbyrå

Vårdnadstvister är ofta väldigt komplicerade och därför är valet av advokat jätteviktigt. Advokaten ska vara specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister men också vara erfaren och skicklig. Då det ofta är mycket känslor inblandade i en vårdnadstvist är det bra om advokaten också är lyhörd och har lätt för att sätta sig in i den situation som har uppstått. Det bästa är att välja en advokat som man fått rekommenderad av vänner eller familj.

Väljer man en advokatbyrå som man själv har hittat på nätet är det viktigt att man också kontrollerar den och ser om det finns några dåliga kundrecensioner. Detta gör man enklast genom att googla advokatbyråns och advokatens namn. Det kan också vara bra att gå in på Advokatsamfundets webbplats och kontrollera att advokatbyrån inte har fått någon varning och är prickad.

Detta kan advokatbyrån gör för dig

En advokatbyrå som är specialiserad på vårdnadstvister kan hjälpa till att medla mellan vårdnadshavare. För att medling ska fungera är det viktigt att man söker hjälp redan i ett tidigt skede innan konflikten har blivit alltför komplicerad. Skulle tvisten inte gå att lösa på detta sätt kan advokaten också representera den ena vårdnadshavaren i rätten. I Sverige anses det i de allra flesta fall vara bäst med gemensam vårdnad om barnet.

Det händer att en förälder tilldöms enskild vårdnad. Detta sker vanligtvis om den ena föräldern misshandlar barnet fysiskt eller psykiskt eller inte anses klara av att ta hand om barnet. Enskild vårdnad betyder inte nödvändigtvis att den andra föräldern inte får träffa barnet. Det är relativt vanligt att umgänget med barnet då regleras i ett umgängesavtal. En advokatbyrå som är specialiserad på familjerätt kan hjälpa till att ansöka om enskild vårdnad och att upprätta ett umgängesavtal.

Så mycket kostar det att anlita en advokatbyrå vid en vårdnadstvist

En advokatbyrå tar betalt per timme men då en vårdnadstvist handlar om barnets bästa kan man få rättshjälp av staten i de fall man själv inte har möjlighet att anlita en advokat. Det innebär att det då är staten som betalar merparten av advokatkostnaderna. Men har man en hemförsäkring brukar det ingå ett rättsskydd i den som man kan använda sig av.

För att nyttja advokatens tid på bästa sätt och för att hålla kostnaderna nere gäller det att komma väl förberedd till mötet. Skriv gärna ner i kronologisk ordning vad som har hänt och vad ni inte kommer överens om. Ta också med viktiga papper och dokumentation och se till att materialet är sorterat. Gärna i en pärm och med gula post-it-lappar så att det går snabbt att hitta rätt papper.